O NAS

Nasza misja

 

City to City Europe koncentruje się na zakładaniu kościołów na rzecz odnowy miast w Europie i zbieraniu zasobów/środków dla liderów, którzy chcą wnieść moc Ewangelii w każdy aspekt ludzkiego życia. Staramy się wspierać i służyć Europie poprzez przywódców, którzy tworzą nowe wspólnoty, nowe przedsięwzięcia i nowe formy wyrażania Ewangelii Jezusa Chrystusa dla dobra wspólnego.

Nasze podejście

 

Apostoł Paweł, najprawdopodobniej największy misjonarz w historii, miał prostą, dwustopniową strategię, której używał do niesienia Ewangelii światu. Najpierw poszedł do miast (por. Dz 16: 9, 12), a potem, wszedł do kościołów w każdym mieście (por. Tytus 1: 5 – „mianuj starszych w każdym mieście”). Czyniąc to, mógł powiedzieć, że „w pełni głosił Ewangelię i że jego dzieło zostało osiągnięte (por. Rzymian 15:19, 23). Uważał, że Kościół został ustanowiony ze wszystkim, co potrzebne do rozpowszechniania Ewangelii.

 

Dzisiaj badania pokazują, że nowe wspólnoty kościelne są najlepszym sposobem na dotarcie z Ewangelią do nowych pokoleń, nowych mieszkańców i grup nowych ludzi w miastach. W rzeczywistości są one do 6 do 10 razy skuteczniejsze w przyciąganiu ludzi do Ewangelii niż starsze kościoły. Pomimo że rozpaczliwie potrzebujemy istniejących kościołów, aby kontynuować i utrzymywać służbę Ewangelii, jeśli chcemy dotrzeć do szybko rosnącej liczby ludzi w miastach, którzy nie znają Chrystusa, potrzebujemy setek tysięcy nowych wspólnot, które muszą powstać w tych miastach.

 

Po raz pierwszy w historii świata ponad 50% światowej populacji mieszka w miastach. Większość wiodących urbanistów szacuje, że do roku 2050 liczba mieszkańców miast przekroczy 70%. Rozwój miast to wyzwanie misyjne dla naszego pokolenia.

Ewangelia w mieście

 

Zwykłe rozprzestrzenianie się kościołów niekoniecznie musi zmienić miasto, chyba że kościoły są kształtowane wewnątrz przez Ewangelię. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest punktem wyjścia dla wszystkiego, co robimy. Mówi nam, że jesteśmy bardziej grzeszni, niż kiedykolwiek odważyliśmy się uwierzyć, ale jednocześnie bardziej kochani i akceptowani, niż kiedykolwiek odważyliśmy się mieć nadzieję. Zabiera wszelkie podstawy do dumy, własnej słuszności lub rozpaczy, a dotyczy to nie tylko sposobu, w jaki nauczamy, ale sposobu postrzegania ubogich, miejsca pracy, szerszej kultury i tych, którzy wierzą inaczej niż my. Kiedy służba w kościele jest prowadzona przez Ewangelię, będzie działać na rzecz pokoju i dobrobytu miasta (Jeremiasza 29: 4-7).

 

Nigdzie nie napotykamy większych możliwości zastosowania Ewangelii w ten sposób niż w mieście. Wielu współczesnych mieszkańców miast napotyka na samotność, trudności ekonomiczne, niesprawiedliwość społeczną oraz osobiste i społeczne trudności. Kościół ma służyć wszystkim tym potrzebom, w tym bezpośrednio służyć najbiedniejszym i najsłabszym ludziom w mieście. Jesteśmy oddani szkoleniu przywódców i zakładaniu kościołów, które przyczyniają się do wzmocnienia wpływu Ewangelii w miastach w sposób, który prowadzi do rozwoju duchowego, rozkwitu dzielnic, pojednania między klasami i rasami, odnowienia życia rodzinnego, edukacji, zdrowia i powołania.

 

Działanie dla dobra wspólnego oznacza również wnoszenie naszej wiary w różne dziedziny kultury. W miastach koncentruje się biznes, sztuka i sektor publiczny i organizacje non profit – dziedziny o ogromnym wpływie na szerszą kulturę. Wierzymy, że wszelkiego rodzaju praca, a nie tylko chrześcijańskie służba, może być wykorzystana do uwielbienia Boga i uczynienia miast lepszym miejscem.

Rozwój naszego ruchu

 

City to City Europe wykorzystuje to, czego nauczyliśmy się w Nowym Jorku i innych globalnych miastach w ciągu ostatnich dwudziestu lat, współpracując z rosnącą liczbą osób zakładających kościoły i przywódców kościołów na całym świecie. Pomagamy rekrutować, szkolić, trenować i finansować pracę osób zaangażowanych w zakładanie kościołów różnych denominacji w ponad 30 miastach w Europie z nadzieją, że te wspólnoty pomnożą kościoły, staną się samowystarczalne i rozpowszechnią Ewangelię w ich miastach. Więcej informacji na temat kościołów zgromadzonych w naszym ruchu, można znaleźć w zakładce lokalizacje kościołów.


Źródła treści

 

Zapoznaj się z naszą stroną, aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii i ruchu zakładania kościołów, a także możesz zobaczyć nagrania i dokumentację z poprzednich spotkań i konferencji sieci CTC Europe.

WARTOŚCI

City to City Europa jest siecią kościołów miejskich między denominacjami, które są zaangażowane w szerzenie Ewangelii w miastach Europy. City to City Europa jest silnie związana z Redeemer City to City. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę redeemercitytocity.com/europe.

Jesteśmy zjednoczeni wokół następujących wartości:

EWANGELIA

Wierzymy, że biblijna Ewangelia łaski jest niezbędna dla zbawienia i przemiany ludzi i kultur. Trwające doświadczenie Ewangelii jest siłą napędową w całym życiu, pracy i służbie.

MIASTO

Jesteśmy oddani miastom, ponieważ Bóg jest zaangażowany w miasta. Miasta są strategicznymi miejscami służby ewangelicznej i powinny w obecnych czasach być priorytetem misyjnym.

LOKALNY

Naszym celem jest społeczność, która prowadzi kościoły do różnych miejskich kultur,   zrozumienia ich i przybliżenia im Ewangelii.

HOLISTYCZNY

Wierzymy, że Biblia pobudza kościoły do głoszenia Ewangelii w słowie i życiu. Wyrażana przez: szukanie sprawiedliwości, miłosierdzia i promocje prawdy i sprawiedliwości.

KONTEKST

Jesteśmy zobowiązani do służby i zakładania ukierunkowanych, miejskich kościołów, które rozmnażają się.


W co wierzymy

 

City to City Europe jest wspólnotą chrześcijan, którzy przyjęli objawienie trójjedynego Boga zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu oraz wyznają wiarę zgodnie z Ewangelią. Uznajemy następujące zasady, które uważamy za kluczowe dla zrozumienia wiary i które powinny być sednem we wzajemnej miłości, praktykowaniu chrześcijaństwa i ewangelizacji:

 • Suwerenność i łaskę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w dziele stworzenia, opatrzności, objawienia, odkupienia, ostatecznym sądzie i zadośćuczynieniu.
 • Boskie natchnienie Pisma Świętego, jego wiarygodność i najwyższy autorytet w sprawach wiary i uczynków.
 • Powszechną grzeszność i winę upadłej ludzkości, co czyni ją przedmiotem gniewu i potępienia Bożego.
 • Ofiarę zastępcza wcielonego Syna Bożego jako jedyna i wystarczająca przestrzeń odkupienia od winy i mocy grzechu, a także od jego wiecznych konsekwencji.
 • Usprawiedliwienie grzesznika wyłącznie przez łaskę Bożą poprzez wiarę w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa.
 • Pouczające, regenerujące i uświęcające działanie Ducha Świętego.
 • Kapłaństwo wszystkich wierzących, którzy tworzą Kościół powszechny, którego głową jest Chrystus, i który jest podporządkowany Jego rozkazom głoszenia Ewangelii na całym świecie.
 • Oczekiwanie osobistego, widocznego powrotu Pana Jezusa Chrystusa, w mocy i chwale.

City to City Europe przyjęło to oświadczenie z Europejskiego Stowarzyszenia Ewangelicznego.

ZESPÓŁ

CITY TO CITY POLSKA

PIOTR GĄSIOROWSKI

pastor@metodyzm.pl

PRZEMYSŁAW SIELATYCKI

przemek.sielatycki@gmail.com

Masz pytania?

  Imię*


  Nazwisko*


  E-mail*


  Wiadomość  [recaptcha]

  Darowizna

  Twoja darowizna pomoże rozwijać liderów poprzez szkolenia, zasoby i dotacje na nowe wspólnoty, które będą wpływały na miasta, rozprzestrzeniające Ewangelię.
  Możesz pomóc darowizną, modlitwą i dzieleniem się informacjami o najszybciej rozwijających się misjach.